"Psihoterapijsku bilježnica" je online program koji vam omogućuje „psihoterapiju za doma“.
Ovaj program osigurava rad na sebi putem specifičnih logoterapijskih tehnika, a možete ga
koristiti u udobnosti svog doma u vremenu koje vam najbolje odgovara.
Ovaj program napisala je logoterapeutkinja koja je kroz svoju privatnu višegodišnju praksu
skupljala bilješke sa susreta s klijentima te uočila ponavljajuće obrasce koji se ističu u radu.
Primijetila je kako se pitanja poput Tko sam ja? Koja je moja životna zadaća?, Koji je
smisao?, Koje su moje vrijednosti?, Imam li kontrolu nad vlastitim životom?…pojavljuju u
istom ili sličnom obliku kod većine klijenata.
Zato je odlučila snimiti 10 lekcija koje odgovaraju upravo na ova i slična pitanja. Uz svaku
video lekciju dolazi i PDF priručnik putem kojeg je moguće implementirati u svakodnevicu i
provježbati sve što je u lekcijama rečeno. Kroz detaljne vježbe u PDF formatu, imat ćete
priliku primijeniti naučene koncepte na vaš život, dublje razumjeti svoje misli i osjećaje te
izgraditi temelje za trajnu pozitivnu promjenu.
Cijeli program bazira se na postavkama psihoterapijske metode logoterapije.
Logoterapija (metoda koju je utemeljio Viktor Frankl), naglašava važnost pronalaženja smisla
i svrhe u životu kako bismo prevladali izazove i postigli osobni rast.
"Psihoterapijska bilježnica" pruža strukturu i podršku za vaš put prema osobnom napretku.
Nema boljeg trenutka od sada da započnete put prema osobnom razvoju i postanete najbolja
verzija sebe.

 

 

Psihoterapijska bilježnica je namijenjena svima koji žele aktivno raditi na svom mentalnom
zdravlju te usvojiti alate za zdrav, pozitivan stav prema životu i izazovima.

Evo za koga je posebno korisna:

 

Ukratko, Psihoterapijska bilježnica je namijenjena svima koji žele dublje razumjeti sebe,
pronaći smisao i svrhu u životu te aktivno raditi na vlastitom osobnom razvoju.

 

 

I naravno, evo za koga možda ne bi bila idealna Psihoterapijska bilježnica:

 

 

Ukratko, Psihoterapijska bilježnica možda nije najbolji izbor za pojedince koji zahtijevaju intenzivniju terapijsku podršku, osobni kontakt s terapeutom ili preferiraju grupnu dinamiku.

 

 

 

TEMA 1: Tko sam ja?

U prvoj lekciji ćemo istražiti vaš identitet i dublje razumjeti vaše osobine, interese i snage.
Kroz ovu lekciju istražit ćemo koncepte identiteta i smisla u logoterapiji te ćemo razumjeti kako se oni međusobno povezuju. Kada razmišljamo o pitanju "Tko sam ja?", možemo se suočiti s mnogim izazovima. Identitet je složen koncept koji obuhvaća naše vrijednosti, uvjerenja, interese, sposobnosti i mnoge druge karakteristike koje nas čine jedinstvenima. Logoterapija nam pomaže u razumijevanju naše jedinstvenosti i pronalasku smisla u vlastitom životu.

ISHOD

Razumjeti i prepoznati svoju jedinstvenost.

 

 

TEMA 2: Koja je moja životna zadaća?

Talenti su ključni resursi koji omogućuju donošenje pozitivne promjene u svijetu. Ova lekcija pomoći
će vam da otkrijete svoje talente, svoju svrhu i životnu zadaću te kako ih integrirati u svakodnevni
život. Kada se susretnemo s pitanjem "Koja je moja životna zadaća?" ili „Koja je moja životna svrha?", možemo se osjećati izgubljeno i zbunjeno. Međutim, logoterapija nam nudi putokaz u ovom putovanju otkrivanja.

ISHOD

Prepoznati svoje talente i koristiti ih na pozitivan način.

 

 

TEMA 3: Ima li moj život smisla?

Svaki izazov može biti prilika za rast. Kroz dublje istraživanje treće lekcije pod nazivom "Ima li moj život smisla", koristit ćemo priliku da uronimo još dublje u svijet smisla u našem životu te kako
postaviti pitanje smisla i integrirati ga u našu svakodnevnicu.

ISHOD

Mogućnost zauzimanja pozitivnog stava.

 

 

TEMA 4: Koje su moje životne vrijednosti?

Vaše vrijednosti ne samo da vas usmjeravaju u donošenju odluka, već i oblikuju vašu
svakodnevicu. U ovoj lekciji ćemo istražiti vaše vrijednosti i kako one utječu na vaše odluke i
prioritete.

ISHOD

Detektirati svoje vrijednosti

 

 

TEMA 5: Zašto ja vrijedim kao osoba?

Vi ste nešto što se nikada nije pojavilo prije vas i nikada se neće pojaviti poslije vas. Ova
lekcija istražuje vašu vrijednost kao individue i daje alate za razvijanje samoprihvaćanja i
samopoštovanja.

ISHOD

Prihvaćanje sebe onakvima kakvi jeste, razvijanje

samopouzdanja i samopoštovanja.

 

 

TEMA 6: Što je sreća?

Napetost nas potiče na akciju i izaziva rast. U ovoj lekciji ćemo istražiti različite aspekte sreće te kako je možete postići u svakodnevnom životu.

ISHOD

Postizanje sreće u svakodnevnom životu

 

 

TEMA 7: Metode zdravog pogleda na život

Kada imamo neki problem potrebno je skrenuti pogled i fokus s problema
na ostale stvari u našem životu. Sedma lekcija online programa "Psihoterapijska bilježnica" istražuje metode zdravog pogleda na život, temeljeći se na logoterapiji. Ova lekcija nas uči važnim tehnikama koje nam pomažu promijeniti perspektivu i razviti pozitivan stav prema životu.

ISHOD

Upoznavanje sa specifičnim logoterapijskim tehnikama i njihova primjena.

 

 

TEMA 8: Imam li utjecaja na svoj život?

Nikada nije kasno za promjenu, za donošenje odluka koje oblikuju naš život.
Sve dok dišemo, imamo mogućnost djelovanja. Fokus ove lekcije je na vašem osjećaju kontrole i
sposobnosti utjecaja na vlastiti život.

ISHOD

Preuzimanje odgovornosti za vlastiti život.

 

 

TEMA 9: Što je strah?

Strah je osnovna emocija koja može biti okidač za anksioznost. Ova lekcija bavi se razumijevanjem straha i pronalaženjem načina kako ga prevladati.

ISHOD

Prevladavanje straha i anksioznosti.

 

 

TEMA 10: Suočavanje sa samim sobom

Samorefleksija nam omogućuje da bolje razumijemo vlastite misli,
emocije i ponašanja. Fokus ove lekcije je na samorefleksiji i prihvaćanju vlastitih

slabosti i snaga. Kroz samorefleksiju možemo dostići samospoznaju.

Kroz samospoznavanje stječemo određena saznanja o sebi koja nam mogu

pomoći u osobnom rastu i razvoju. Međutim, spoznaja o sebi nije konačan cilj ili krajnja

točka koju želimo postići, već prijelazni stadij na našem putu nadilaženja samih sebe.

Kroz samospoznaju dobivamo uvide o sebi, otkrivamo naše nesvjesne i nagonske

postupke te razumijemo zašto smo donosili određene izbore u prošlosti.
Nadilaženje samih sebe dovodi nas do suočavanja sa samima sobom.

ISHOD

Uspostaviti unutarnju kontrolu i pridonositi vlastitom unutarnjem rastu.

 

 

 

Kako kupiti:

1. Kliknite na gumb "U košaricu" kod željenog proizvoda.

2. U gornjem desnom kutu prijeđite mišem preko ikone u obliku košarice.

3. Kliknite na gumb "Pregled košarice"

4. Provjerite jesu li svi željeni proizvodi u košarici.

Napomena: ako ste greškom unijeli više artikala u košaricu nego što ste željeli, kliknite na ikonu u obliku smeća te unesite željeni proizvod ponovno u košaricu.

5. Kliknite na gumb plaćanje.

6. Unesite tražene podatke o kupcu.

Napomena: uz pomoć e-maila i lozinke koju ste unijeli kasnije ćete imati pristup kupljenim materijalima.

7. Kada unesete sve tražene podatke kliknite gumb "Nastavak s narudžbom".

8. Kliknite na gumb "Potvrda narudžbe".

9. Platite putem m-bankinga prema uputama koje ste dobili na ekranu skeniranjem barkoda koji je prikazan.