"Psihoterapijsku bilježnica" je online program koji vam omogućuje „psihoterapiju za doma“.
Ovaj program osigurava rad na sebi putem specifičnih logoterapijskih tehnika, a možete ga
koristiti u udobnosti svog doma u vremenu koje vam najbolje odgovara.
Ovaj program napisala je logoterapeutkinja koja je kroz svoju privatnu višegodišnju praksu
skupljala bilješke sa susreta s klijentima te uočila ponavljajuće obrasce koji se ističu u radu.
Primijetila je kako se pitanja poput Tko sam ja? Koja je moja životna zadaća?, Koji je
smisao?, Koje su moje vrijednosti?, Imam li kontrolu nad vlastitim životom?…pojavljuju u
istom ili sličnom obliku kod većine klijenata.
Zato je odlučila snimiti 10 lekcija koje odgovaraju upravo na ova i slična pitanja. Uz svaku
vid...